Gezegd of gezegt? Een taalkundige verkenning

Gezegd of gezegt? Een taalkundige verkenning

7 november 2023 Uit Door Redactie

De standaardvorm: “Gezegd”

Laten we beginnen met de juiste vervoeging van het werkwoord “zeggen” in de verleden tijd. De correcte vorm is “gezegd.” Bijvoorbeeld:

Voorbeelden van “Gezegd”

  • “Hij zei dat hij morgen zou komen.”
  • “Ze heeft altijd de waarheid gezegd.”

“Gezegd” is de regelmatige vervoeging van “zeggen” in de verleden tijd. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iemand iets heeft uitgedrukt of medegedeeld in het verleden.

Veelvoorkomende verwarring: “Gezegt”

Hoewel “gezegd” de juiste en standaardvorm is, wordt “gezegt” soms ten onrechte gebruikt. Dit komt vaak voor in gesproken taal of in informele geschreven communicatie, maar het is geen correcte vervoeging volgens de grammaticaregels van het Nederlands.

Voorbeelden van “Gezegt” (onjuist)

  • “Hij heeft me nooit gezegt waar hij was.”
  • “Ze heeft gezegt dat ze later zou komen.”

Hoewel “gezegt” in sommige regionale dialecten of informele situaties kan voorkomen, wordt het niet aanbevolen in formeel schriftelijk taalgebruik. Het is belangrijk om vast te houden aan de correcte vervoeging, namelijk “gezegd.”

Waarom de verwarring?

De verwarring tussen “gezegd” en “gezegt” kan worden toegeschreven aan de uitspraak van het werkwoord “zeggen.” In gesproken taal klinkt het werkwoord vaak als “gezegt,” wat tot verwarring kan leiden bij het schrijven. Het is echter van essentieel belang om te onthouden dat de juiste vorm “gezegd” is, ongeacht hoe het wordt uitgesproken.

Conclusie: “Gezegd” Is de juiste vorm

Om duidelijke en correcte Nederlandse teksten te schrijven, is het belangrijk om de juiste vervoeging van werkwoorden te gebruiken. In het geval van het werkwoord “zeggen” in de verleden tijd, is “gezegd” de juiste en standaardvorm. Hoewel “gezegt” in informele communicatie kan voorkomen, wordt het niet aanbevolen in formele schriftelijke teksten. Het handhaven van de juiste grammaticaregels draagt bij aan de helderheid en precisie van uw taalgebruik.

Kom je er niet aan uit neem dan gerust eens een kijkje op Vandale.nl.